Od 2015 r. możesz przekazać na rzecz Stowarzyszenia Prodesse 1% podatku.

W 2014 r. utworzyliśmy grupę OPP „Osinkowo” przy fundacji Sedeka, na którym gromadzone są środki z 1% podatku naszych darczyńców.

1% podatku Stowarzyszenie „Prodesse” przeznaczy na podopiecznych Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Osinkowo”, w szczególności na:

  • szkolenia specjalistyczne kadry pedagogicznej,
  • zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć terapeutycznych,
  • wynagrodzenia specjalistów prowadzących zajęcia terapeutyczne,
  • szkolenia i warsztaty dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

W przedszkolu opiekę znalazło 8 dzieci z różnego typu niepełnosprawnościami, w tym ze schorzeniami rzadkimi. Każde z tych dzieci wymaga specjalistycznej pomocy w formie zajęć indywidualnych z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem i rehabilitantem. W naszym przedszkolu pobyt dzieci niepełnosprawnych jest całkowicie bezpłatny, a stowarzyszenie stara się zapewnić maluchom możliwie najlepsze warunki rozwoju.

Jak przekazać 1% podatku?

W formularzu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38) wpisz numer:
KRS 0000338389

W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” podaj:
10337– Grupa OPP – OSINKOWO

Pamiętaj, by w zeznaniu podatkowym zaznaczyć pole „Wyrażam zgodę”.