Projekt „Przełamujemy bariery w Osinkowie”
jest realizowany przez
Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse”
w ramach Konkursu PFRON 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”
na realizację zadań zlecanych na podstawie
art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Czas trwania projektu: 01.04.2021 – 31.03.2024
Celem projektu: jest nabywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w tym umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem 20 dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatów zgierskiego, brzezińskiego i łowickiego, które do dnia 01.04.2021.r nie ukończyły 10 roku życia, poprzez objęcie systematycznym wsparciem w placówce w formie wielokierunkowej i wspomagającej terapii specjalistycznej.

Miejsce realizacji: Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Osinkowo”, ul. Sikorskiego 42, 95-015 Głowno
W ramach projektu prowadzone są następujące działania:

1. Indywidualne zajęcia terapeutyczne:

  • Terapia logopedyczna
  • Terapia psychologiczna
  • Terapia pedagogiczna
  • Integracja sensoryczna
  • Rehabilitacja ruchowa
  • Trening Tomatisa z badaniem uwagi słuchowej
  • Superwizja

2. Konsultacje indywidualne dla rodziców

Beneficjentami ostatecznymi projektu jest 20 dzieci niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego – powiatów: zgierskiego, brzezińskiego lub łowickiego w wieku do 10 roku życia.

Warunkiem udziału projekcie jest złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka.

Ogólna wartość projektu – 339 390,00 zł
Dofinansowanie – 298 350,00 zł
Udział środków własnych Stowarzyszenia „Prodesse” – 41 040,00 zł

 

Informacje dotyczące projektu: Agnieszka Rosińska tel. 517 512 577; rosinska@prodesse.org