Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse”

Ul. Sikorskiego 42,  95-015 Głowno

Tel. 42/ 717 65 42

Email. biuro@prodesse.org

NIP: 8361846188

REGON: 100968307

KRS: 0000366678

Nr. Konta: BS Głowno 46 8787 0000 0025 5918 2000 0002

 

Sekretariat jest czynny codziennie w godzinach: 9.00 – 17.00

 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse” reprezentowanej przez Zarząd, z siedzibą Głownie 95-015 przy ul. W. Sikorskiego 42. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.