Projekt „Samodzielność to sukces

jest realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse”

w ramach Konkurs 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”

na realizację zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Czas trwania projektu: 01.01.2022 – 31.03.2025

Celem projektu nabywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, w tym umiejętności sprawnego komunikowania się 16 dzieci niepełnosprawnych, w wieku 7-15 lat, z terenu powiatów zgierskiego, brzezińskiego i łowickiego, poprzez objęcie systematycznym wsparciem w placówce w formie wielokierunkowej i wspomagającej terapii specjalistycznej.

W ramach projektu podejmowane są następujące działania:

  1. Zajęcia indywidualne:
  • terapia korekcyjno-kompensacyjna,
  • fizjoterapia,
  • terapia Metodą Warnkego,
  • psychoterapia
  1. Zajęcia grupowe:
  •  Terapia zajęciowa
  1. Konsultacje indywidualne dla rodziców

Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w wymiarze 2 godzin tygodniowo terapii indywidualnej (zgodnie ze wskazaniami Zespołu Interdyscyplinarnego) oraz terapii grupowej w wymiarze średnio 2h dziennie przez 5 dni w tygodniu.

Beneficjentami ostatecznymi projektu jest 16 dzieci niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego – powiatów: zgierskiego, brzezińskiego lub łowickiego w wieku 7-15 lat.

 

Miejsce realizacji projektu: Świetlica „Słoneczny Krąg Osinkowo” mieszcząca się w Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie, Gen. Andersa 37, sala 11a. Placówka jest czynna codziennie (także w wakacje i ferie) w godzinach 14.00-18.00.

 

Warunkiem udziału projekcie jest złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka.

 

Ogólna wartość projektu –  324 040,00 zł

Udział środków własnych Stowarzyszenia „Prodesse” – 36 120,00 zł

 

Informacje dotyczące projektu: Magdalena Rytel tel. 793 373 759; rytel@prodesse.org