Projekt „Specjalistyczne wsparcie dla dzieci w „Słonecznym Kręgu Osinkowo„”

jest realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse”

w ramach Konkursu 1/2019 pn. „AKTYWNOŚĆ” na realizację zadań zlecanych na podstawie

art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Czas trwania projektu: 01.01.2020 – 31.03.2023

Celem projektu jest nabywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, w tym umiejętności kluczowych i sprawnego komunikowania się z otoczeniem u 20 dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatów zgierskiego, brzezińskiego i łowickiego, w wieku 3-13 lat, poprzez objęcie systematycznym wsparciem w placówce w formie wielokierunkowej i wspomagającej terapii specjalistycznej.

W ramach projektu podejmowane są następujące działania:

  1. Zajęcia indywidualne:
  • ACC
  • fizjoterapia
  • terapia Biofeedback
  • terapia integracji zmysłów
  • terapia korekcyjno-kompensacyjna z elementami terapii ręki
  • terapia poznawczo-behawioralna
  1. Zajęcia grupowe:
  •  Terapia zajęciowa z sensoplastyką
  1. Konsultacje indywidualne dla rodziców

Beneficjentami ostatecznymi projektu jest 20 dzieci niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego – powiatów: zgierskiego, brzezińskiego lub łowickiego w wieku do 13 roku życia.

Warunkiem udziału projekcie jest złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka.

Ogólna wartość projektu – 259 920,00 zł

Dofinansowanie – 240 720,00 zł

Udział środków własnych Stowarzyszenia „Prodesse” – 19 200,00  zł

Informacje dotyczące projektu: Agnieszka Rosińska tel. 517 512 577; rosinska@prodesse.org