Budynek Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Szczawinkowo wyposażony jest w pompy ciepła. Projekt pod nazwą:

„Zakup i montaż pomp ciepła dla nowego przedszkola integracyjnego w miejscowości Szczawin Duży gm Zgierz „

został dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi w ramach umowy pożyczki nr 463/OA/P/2018 z dnia 20.11.2018r.

Realizacja zadania dotyczy budowy budynku Przedszkola o obowiązujących współczynnikach przenikania ciepła przez przegrody wraz z budową infrastruktury technicznej i instalacji w budynku. Projektowane instalacje ogrzewania i ciepłej wody użytkowej są zasilane przez kaskadę dwóch pomp ciepła typu powietrze /woda. Zastosowanie odnawialnego źródła energii na cele grzewcze budynku spowoduje niższe wartości emisji zanieczyszczeń CO2 do atmosfery. Wielkość emisji świadczy o pozytywnym wpływie na jakość powietrza .

Wartość projektu 101 475,00 zł

kwota pożyczki: 96 401,00  zł

wkład własny: 5 074,00 zł

 

www.zainwestujwekologie.pl