AKTUALNE OFERTY PRACY:

brak

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA:

psycholog

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia 05.04.2018r.

trener umiejętności społecznych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 z dnia 05.04.2018r.

rehabilitant

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 z dnia 05.04.2018r.

trener terapii Warnkego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 z dnia 05.04.2018r.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA:

Zatrudniono:

Wychowawcę do placówki terapeutyczno-opiekuńczej wsparcia dziennego dla dzieci

wymagania:

 • wykształcenie zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (wykształcenie wyższe – kierunki pedagogiczne i pokrewne lub wykształcenie średnie i udokumentowane co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • doświadczenie w pracy z dziećmi w tym z dziećmi niepełnosprawnymi
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • mile widziane ukończone dodatkowe kursy i szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • umiejętność pracy z dziećmi w różnym wieku, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w oparciu o metody arteterapii i terapii zajęciowej
 • prowadzenie zajęć przy użyciu nowoczesnych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w trakcie pobytu w placówce
 • prowadzenie dokumentacji merytorycznej zgodnie z wytycznymi projektu i kierownika placówki
 • ewaluacja zajęć (na bieżąco)
 • współpraca z rodzicami i środowiskiem uczestników projektu oraz pozostałym zespołem specjalistów

Opiekuna do placówki terapeutyczno-opiekuńczej wsparcia dziennego dla dzieci

wymagania

 • wykształcenie zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (ukończoną szkołę przygotowującą w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne)
 • doświadczenie w pracy z dziećmi w tym z dziećmi niepełnosprawnymi
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • umiejętność pracy z dziećmi w różnym wieku, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami

Zakres wykonywanych zadań:

 • Pomoc wychowawcy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Podawanie posiłków dzieciom przygotowanych i dostarczonych przez firmę cateringową
 • Obsługa i utrzymanie w czystości pomieszczeń
 • Pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w trakcie pobytu w placówce
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi projektu i kierownika placówki

Oferujemy:

 • umowę o pracę na część etatu: 5/8 (godziny pracy: 14-18.00) ( w przypadku opiekuna i wychowawcy ten sam wymiar)
 • pracę w zgranym zespole w miłej atmosferze
 • pomoc w zdobywaniu doświadczenia

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres biuro@prodesse.org

Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) „.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.

ZAKOŃCZONA REKRUTACJA

W związku z realizacją projektów przeprowadzono postępowania ofertowe na następujące stanowiska:

2 wychowawców – zapytanie ofertowe z dnia 19.06.2017

Załączniki

1 opiekuna – zapytanie ofertowe z dnia 11.01.2017

Załączniki

1 opiekunazapytanie ofertowe z dnia 05.12.2016

Załączniki


Załączniki

Specjaliści:

Załączniki