Projekt

Dziecięce specjalistyczne centrum rehabilitacji „Szczawinkowo””

jest realizowany przez

Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse”

w ramach Konkursu 1/2019 pn. „AKTYWNOŚĆ” na realizację zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Czas trwania projektu: 01.01.2020 – 31.03.2023

Miejsce realizacji: Przedszkole „Szczawinkowo”,  ul. Strykowska 76,78 Szczawin Duży

Celem projektu jest nabywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, w tym umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem u 20 dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatów zgierskiego i miasta Łódź, które nie ukończyły 13r.ż., poprzez objęcie systematycznym wsparciem w placówce w formie wielokierunkowej i wspomagającej terapii specjalistycznej.

W ramach projektu podejmowane są następujące działania:

  1. Zajęcia indywidualne:
  • Terapia ruchem
  • Terapia logopedyczna
  • Terapia psychologiczna z elementami terapii behawioralnej
  • Terapia pedagogiczna
  • Integracja sensoryczna
  1. Konsultacje indywidualne dla rodziców

Beneficjentami ostatecznymi projektu jest 20 dzieci niepełnosprawnych, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego – powiatu zgierskiego i miasta Łódź w wieku do 13 roku życia.

Warunkiem udziału projekcie jest złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka.

               

Ogólna wartość projektu –  284 100,00 zł

Dofinansowanie – 267 600,00 zł

Udział środków własnych Stowarzyszenia „Prodesse” – 16 500,00  zł

Informacje dotyczące projektu: Agnieszka Rosińska

tel. 517 512 577

e-mail: rosinska@prodesse.org