26 edycja programu „Reklama dzieciom” dofinansowała

Projekt pt „Centrum terapeutyczne

realizowany w okresie październik – grudzień 2020r przez Stowarzyszenie Prodesse .

Zakłada on organizację wieloprofilowej pomocy dla dzieci w wieku od urodzenia do 10 r.ż., obejmującej zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka. Uczestnikami projektu jest 22 dzieci niepełnosprawnych  które są podopiecznymi Stowarzyszenia Prodesse, mieszkają na terenie woj. łódzkiego, powiatów zgierskiego, brzezińskiego i łowickiego, posiadają aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o niepełnosprawności. Działania będą przeprowadzone lokalnie, przy zastosowaniu takich metod, które zakładają pracę zespołową specjalistów i ścisłą współpracę z rodziną dziecka.  W ramach projektu prowadzone będą terapie indywidualne:

  • logopedyczna
  • rehabilitacja ruchowa
  • terapia pedagogiczna
  • terapia psychologiczna – zaburzeń zachowania
  • integracja sensoryczna

Kwota dofinasowania: 20 000 zł