Zatrudnimy nauczyciela przedszkola, opiekuna do żłobka oraz wychowawcę do świetlicy

Oferujemy zatrudnienie dla:

nauczyciela wychowania przedszkolnego

wymagania:

 • kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • minimum roczne doświadczenie w pracy z dziećmi
 • obsługa komputera w stopniu co najmniej podstawowym
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami,
 • mile widziane ukończenie dodatkowych kursów

Oferujemy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy  (8h dziennie)

opiekuna dziecięcego do żłobka

wymagania:

 • kwalifikacje zgodne z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3
 • minimum roczne doświadczenie w pracy z dziećmi
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów

Oferujemy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy  (8h dziennie)

wychowawcy w placówce terapeutyczno opiekuńczej wsparcia dziennego dla dzieci niepełnosprawnych

 • wykształcenie zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • minimum 2 letnie doświadczenie w zawodzie
 • doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • mile widziane ukończone dodatkowe kursy i szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • umiejętność pracy z dziećmi w różnym wieku, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami

Oferujemy pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (5h dziennie) w godzinach 14-19.00

 

CV ze zdjęciem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy składać drogą mailową na adres: biuro@prodesse.org lub osobiście do biura stowarzyszenia.