Zatrudnimy wychowawców do placówki Słoneczny Krąg Osinkowo

Zatrudnimy wychowawców do specjalistycznej placówki terapeutyczno-opiekuńczej wsparcia dziennego „Słoneczny krąg „Osinkowo” w Głownie. Na oferty czekamy do 29.06.2017r.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub pokrewne (zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
 2. Minimum 2 letnie doświadczenie w zawodzie
 3. Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 1. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 2. Mile widziane ukończone dodatkowe kursy i szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Informacje o zatrudnieniu

 1. Czas pracy: dni robocze w godzinach 14.00-19.00
 2. Podstawa zatrudnienia: umowa cywilno-prawna lub umowa o pracę
 3. Wymiar czasu pracy: 5/8 etatu lub na odpowiadającą liczbę godzin w przypadku umowy cywilno-prawnej
 4. Do zadań Wychowawcy będzie należało:
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w oparciu o metody arteterapii i terapii zajęciowej
  • prowadzenie zajęć rekreacyjno – ruchowych na świeżym powietrzu
  • pomoc w odrabianiu prac domowych starszym dzieciom
  • prowadzenie zajęć przy użyciu nowoczesnych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
  • zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w trakcie pobytu w placówce
  • prowadzenie dziennika zajęć oraz listy obecności uczestników zgodnie z ustalonym wzorem
  • prowadzenie innej dokumentacji wychowawcy zgodnie z wytycznymi projektu i dyrektora placówki
  • ewaluacja zajęć (na bieżąco)
  • współpraca z rodzicami i środowiskiem uczestników projektu
  • współpraca z pozostałym zespołem specjalistów
  • uczestnictwo w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego
  • inne wynikające z bieżących potrzeb

Prosimy o przesyłanie swoich aplikacji zgodnie z zamieszczonymi na stronie wzorami dokumentów

Załączniki