Realizacja projektu wydłużona do 10.2019r

Drodzy Rodzice!!

informujemy że projekt pt; Utworzenie specjalistycznej placówki terapeutyczno – opiekuńczej wsparcia dziennego „Słoneczny krąg Osinkowo”, został wydłużony do 31.10.2019r.

W związku z powyższym zajęcia na świetlicy w „Osinkowie” będą się odbywały tak jak do tej pory. W niewielkim stopniu ulegną zmianie plany terapii (otrzymacie Państwo informacje z terminami zajęć).

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką zajęć prowadzoną na świetlicy:

Pobierz harmonogram zajęć