POŻEGNANIE

3.08.2016 r., przepełnieni wielkim smutkiem pożegnaliśmy naszą Panią Dyrektor, śp. Aleksandrę Ogłozę. Jej śmierć, tak przedwczesna i niespodziewana pozostawiła  w wielkim smutku nie tylko rodzinę, ale również pracowników, dzieci i rodziców naszego przedszkola.

Dziękujemy rodzicom i dzieciom, wszystkim przyjaciołom i sympatykom „Osinkowa”, że tak licznie i pięknie pożegnali Panią Olę. Było to wspólne podziękowanie za całe dobro, które pozostawiła nam wszystkim.

Zarząd Stowarzyszenia „Prodesse” informuje, że wszystkie dotychczas podjęte działania są kontynuowane . Przedszkole „Osinkowo” pracuje zgodnie z planem. Obowiązki dyrektora placówki pełni wiceprezes zarządu Agnieszka Łaska. Zgodnie z harmonogramem działa również Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Słoneczny Krąg Osinkowo”.