Poszukujemy asystenta osoby niepełnosprawnej

Stowarzyszanie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse” poszukuje asystenta osobistego osób niepełnosprawnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Minimum roczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego,
 • Osoby bez adekwatnego doświadczenia, które odbyły minimum  60-godzinne szkolenie asystenckie,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • Prawo jazdy kat. B (preferowane).

 

Do zadań asystenta osobistego osób niepełnosprawnych będzie należało wsparcie uczestników projektu w trakcie jego trwania, a w szczególności:

  • wsparcie w codziennych czynnościach takich jak gotowanie, pranie, utrzymanie czystości, drobne prace konserwacyjne w domu treningowym,
  • bieżąca pomoc w sprawach zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne, wynikających z ich indywidualnych potrzeb,
  • współpraca z pracownikiem socjalnym podczas treningów mieszkaniowych,
  • pomoc w pokonywaniu barier związanych z usamodzielnianiem uczestników projektu,
  • współtworzenie indywidualnych planów reintegracji oraz innej dokumentacji związanej z projektem,
  • udział w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego,
  • współpraca z rodzicami i środowiskiem uczestników projektu,
  • inne wynikające z  bieżących potrzeb .

 

Oferujemy umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Miejsce pracy: Głowno

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres: rosinska@prodesse.org