Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu jest utworzenie specjalistycznej placówki terapeutyczno–opiekuńczej wsparcia dziennego dla 20 dzieci niepełnosprawnych (8K, 12M), w wieku 3-13 lat, z terenu powiatów: zgierskiego, brzezińskiego, łowickiego: „Słoneczny krąg Osinkowo”.

W otwartej placówce dzieci będą uczestniczyć w zajęciach indywidualnych i grupowych pod okiem specjalistów z różnych dziedzin, gwarantujących podniesienie umiejętności Uczestników Projektu w ramach kompetencji kluczowych. Utworzenie jednostki przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dla Osi IX poprzez zapewnienie dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne. Dla każdego Uczestnika Projektu zostanie opracowany Indywidualny Program Korekcyjny, zawierający planowany zakres wsparcia oraz zakładane rezultaty.

Termin realizacji projektu:  01.04.2016 – 28.02.2019
Wartość projektu: 1 391 731,20 zł
kwota dofinansowania: 1 322 144,64 zł