Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne:

  • w stopniu znacznym, bez względu na rodzaj niepełnosprawności lub
  • intelektualnie lub psychicznie, bez względu na stopień niepełnosprawności lub
  • z niepełnosprawnością sprzężoną, bez względu rodzaj i na stopień niepełnosprawności

z powiatu zgierskiego, w wieku od 18 do ukończenia 34 roku życia

W celu przystąpienia do udziału w projekcie należy:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy
  • przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności
  • zaświadczenie z poradni o niepełnosprawności intelektualnej lub psychicznej w przypadku osób posiadających orzeczenie o lekkim bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Dokumenty można złożyć:

  • osobiście w siedzibie stowarzyszenia „Prodessse” ul. Sikorskiego 42, 95-015 Głowno
  • mailowo na adres rytel@prodesse.org
  • lub pocztą na adres stowarzyszenia

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 42 717 65 42

indeks-50x50

Formularz zgłoszeniowy