„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse” otrzymało grant w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Grant jest przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.  Grant został przekazany w związku z realizowaniem na podstawie umowy z PFRON zadania zleconego w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami – projektu „Specjalistyczne centrum terapeutyczne dla dziecka niepełnosprawnego”. Okres realizacji grantu to 02.10-31.12.2020.