Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne:

  • w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim bez względu na rodzaj niepełnosprawności
  • z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
  • z niepełnosprawnością sprzężoną, bez względu rodzaj i na stopień niepełnosprawności

w wieku od 18 do 35 lat  z powiatów: zgierskiego, brzezińskiego, łowickiego oraz  łódzkiego wschodniego będące osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi.

 

W celu przystąpienia do udziału w projekcie należy:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy
 • przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności
 • zaświadczenie z poradni o niepełnosprawności intelektualnej lub psychicznej w przypadku osób posiadających orzeczenie o lekkim bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Dokumenty można złożyć:

 • osobiście w siedzibie stowarzyszenia „Prodessse” ul. Sikorskiego 42, 95-015 Głowno
 • mailowo na adres rosinska@prodesse.org
 • lub pocztą na adres stowarzyszenia

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 42 717 65 42, 793 373 759