Projekt „Specjalistyczne centrum terapeutyczne dla dziecka niepełnosprawnego”

jest realizowany przez

Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse”

w ramach IV konkursu PFRON na realizację zadań zlecanych na podstawie

art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Osinkowo” w Głownie ul. Sikorskiego 42. Obejmuje 22 dzieci niepełnosprawnych do 10 roku życia z terenu powiatów: zgierskiego, brzezińskiego, łowickiego. W ramach Projektu podejmowane są następujące działania:

 

 1. Zajęcia indywidualne:
 • logopedia
 • rehabilitacja ruchowa
 • terapia pedagogiczna
 • terapia psychologiczna z elementami terapii behawioralnej
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia Tomatis
 1. Zajęcia grupowe:
 • logorytmika
 • gry i zabawy psychoedukacyjne
 1. Superwizje terapii psychologicznej
 2. Konsultacje Indywidualne dla rodziców

 

Ogólna wartość projektu –  287 670,60 zł

Udział środków własnych Stowarzyszenia „Prodesse” – 15 600,00  zł