Projekt „Wielospecjalistyczne wsparcie terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych” jest współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Projekt: „Wielospecjalistyczne wsparcie terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych”,

w ramach XV konkursu PFRON na realizację zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Był realizowany przez Stowarzyszenie „Prodesse” od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku na terenie Miasta Głowna (powiat Zgierz, województwo łódzkie).

Projektem zostało objętych 16 dzieci niepełnosprawnych do 10 roku życia z terenu miejscowości do 20 tys. mieszkańców powiatów: zgierskiego, brzezińskiego i łowickiego

W ramach Projektu realizowano następujące działania:

zajęcia indywidualne:

  • logopedia: 2 x w tygodniu po 30 min dla dziecka ze wskazaniem lekarskim do terapii logopedycznej
  • rehabilitacja ruchowa: 2 x w tygodniu po 30 min dla dziecka ze wskazaniem lekarskim do rehabilitacji ruchowej
  • terapia pedagogiczna: 2 x w tygodniu po 30 min dla dziecka ze wskazaniem lekarskim do terapii pedagogicznej
  • terapia psychologiczna z elementami terapii behawioralnej: 2 x w tygodniu po 30 min dla dziecka ze wskazaniem lekarskim do tego typu terapii
  • terapia integracji sensorycznej: 2 x w tygodniu po 30 min dla dziecka ze wskazaniem lekarskim do tego typu terapii

zajęcia grupowe:

  • logorytmika: 2 x w tygodniu po 30 min w grupach 4-ro osobowych
  • dogoterapia: 2 x w tygodniu po 30 min w grupach 4-ro osobowych

Zajęcia odbywały się w budynku Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Osinkowo” w Głownie ul. Sikorskiego 42.

Informacje dotyczące projektu: Agnieszka Łaska tel. 602 323 966; www.prodesse.org