Projekt „Wczesna, specjalistyczna interwencja terapeutyczna dla dzieci niepełnosprawnych”

jest realizowany w ramach XXIV konkursu PFRON

na realizację zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2016 roku do 31.03.2018 roku na terenie Miasta Głowna (powiat Zgierz, województwo łódzkie). Obejmuje 18 dzieci niepełnosprawnych do 13 roku życia z terenu miejscowości do 20 tys. mieszkańców powiatów: zgierskiego, brzezińskiego i łowickiego.
W ramach Projektu podejmowane są następujące działania:

1.zajęcia indywidualne:

  • logopedia: 2 x w tygodniu po 30 min dla dziecka ze wskazaniem lekarskim do terapii logopedycznej
  • rehabilitacja ruchowa: 2 x w tygodniu po 30 min dla dziecka ze wskazaniem lekarskim do rehabilitacji ruchowej
  • terapia pedagogiczna: 2 x w tygodniu po 30 min dla dziecka ze wskazaniem lekarskim do terapii pedagogicznej
  • terapia psychologiczna z elementami terapii behawioralnej: 2 x w tygodniu po 30 min dla dziecka ze wskazaniem lekarskim do tego typu terapii
  • terapia integracji sensorycznej: 2 x w tygodniu po 30 min dla dziecka ze wskazaniem lekarskim do tego typu terapii

2.zajęcia grupowe:

  • logorytmika: 2 x w tygodniu po 30 min w grupach 4-ro osobowych
  • dogoterapia: 2 x w tygodniu po 30 min w grupach 4-ro osobowych
  • muzykoterapia: 2 x w tygodniu po 30 min w grupach 4-ro osobowych
  • gry i zabawy psychoedukacyjne: 2 x w tygodniu po 30 min w grupach 4-ro osobowych

 

Zajęcia odbywają się w budynku Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Osinkowo” w Głownie przy ul. Sikorskiego 42. Nr tel: 42 717 65 42 , 606 466 824

Ogólna wartość projektu: 183382,69 zł; udział środków własnych: 10465,00 zł co stanowi 5,7%