W zdrowym ciele zdrowy duch

Projekt był skierowany do 24 seniorek: Senior Lady Osinkowo z terenu Miasta Głowna i gmin ościennych. Jego głównym celem jest poprawa sprawności fizycznej i psychicznej uczestniczek projektu, upowszechnianie kultury fizycznej wśród seniorów oraz zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zdrowego odżywiania oraz stosowania ćwiczeń ruchowych w schorzeniach narządu ruchu.

Termin realizacji projektu: 15 IV- 30 IX 2016

Projekt zakładał realizację następujących działań:

 1. Gimnastyka „Aktywna Lady” – zajęcia ruchowe prowadzone były 1 raz w tygodniu dla 2 grup (12 os. + 12 os.) w okresie od V do IX 2016 r. przez rehabilitanta/fizjoterapeutę z doświadczeniem w zakresie prowadzenia tego typu zajęć. W okresie letnim realizowano zajęcia na świeżym powietrzu, z wykorzystaniem ogólnodostępnych urządzeń sprawnościowych nad Zalewem Mrożyca co wpłynęło na promocję projektu i aktywności fizycznej wśród osób starszych.
 2. Spotkanie z lekarzem rehabilitacji ruchowej – 4 h dla dwóch grup – V 2016 r.
  Program  obejmował:

  • wykład teoretyczny nt. profilaktyki narządu ruchu
  • ustalenie indywidualnego programu ćwiczeń dla każdego uczestnika do stosowania w warunkach domowych – warsztaty
 3. Spotkanie z dietetykiem – 4 h szkolenie dla 2 grup – VI 2016r.
  Program obejmował:

  • omówienie specyfiki potrzeb żywieniowych seniorów (diety w chorobach, wzmacniające, w trakcie leczenia)
  • reguły układania jadłospisu w leczeniu i profilaktyce chorób kardiologicznych, cukrzycy, układu pokarmowego – zasady obliczania pokrycia zapotrzebowania na wapń w profilaktyce osteoporozy
  • konstruowanie indywidualnych jadłospisów. Spotkania odbędą się w sali Przedszkola „Osinkowo” udostępnionej przez Stowarzyszenie Prodesse.
 4. Promocja działań pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch” Podsumowaniem działań był marsz Nordic Walking do Skansenu Nagawki – IX 2016 r., wspólne ognisko z kiełbaskami. Stowarzyszenie nieodpłatnie udostępniło kije do NW.  Seniorki własnoręcznie wykonały materiały promujące aktywność osób w wieku starszym.

 

Projekt dofinansowano ze środków Programu „W zdrowym ciele zdrowy duch„ współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej