W Niepublicznym przedszkolu Integracyjnym Szczawinkowo działa biologiczna oczyszczalnia ścieków. Projekt pod nazwą:

„Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy nowym przedszkolu integracyjnym w miejscowości Szczawin Duży gm Zgierz”

został dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi w ramach umowy pożyczki nr 335/OW/P/2018 z dnia 30.10.2018r.

 

Budowa oczyszczalni umożliwi obniżenie kosztów sanitacji ścieków, zapobiegnie degradacji środowiska, poprawi jakość wód gruntowych. Przyjęte rozwiązanie zmniejszy ilość zanieczyszczonych ścieków odprowadzanych do gruntu, przyniesie korzyści w postaci niskich nakładów poniesionych na jej budowę. Inwestycja jest również ważnym narzędziem w edukacji ekologicznej dzieci uczęszczających do przedszkola Szczawinkowo poprzez zwiększenie świadomości dzieci w kwestii ochrony środowiska oraz odpowiedzialności za stan ekosystemu.

Wartość projektu 81 300,00 zł

kwota pożyczki: 77 235,00  zł

wkład własny: 4 065,00 zł

 

www.zainwestujwekologie.pl