„Las wokół nas”

– utworzenie ogródka dydaktycznego przy Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Osinkowo w Głownie.

Projekt był realizowany w ramach konkursu z dziedziny EDUKACJA EKOLOGICZNA pn. „UTWORZENIE OGRÓDKÓW DYDAKTYCZNYCH PRZY PRZEDSZKOLACH”, współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Przedsięwzięcie to miało wymiar przede wszystkim edukacyjny, ale również praktyczny i rekreacyjny. Ze względu na wymiar edukacyjny postanowiliśmy skoncentrować się wokół tematyki polskich lasów. Na obszarze ogródka dydaktycznego „Las wokół nas”, wzdłuż południowej granicy działki zostały posadzone drzewa i krzewy iglaste i liściaste, imitujące ekosystem lasów mieszanych, najczęściej spotykany w okolicy naszego miasta. Nasadzenia utworzyły charakterystyczny układ warstw leśnych. W głębi placu powstała polanka z roślinnością oddającą najurokliwsze polanki w pobliskich lasach – „wrzosową”, „kwiatami malowaną” i „wiosenną”. Północną granicę ogródka – miejsce, gdzie ogród łączy się z istniejącym placem zabaw – stanowi  duża altanka wyposażona w drewniany stół i ławki. Altana jest także miejscem do prowadzenia zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu. Ściana budynku gospodarczego znajdującego się na terenie przedszkola została wykorzystana do ekspozycji 4 tablic edukacyjnych dotyczących fauny i flory polskich lasów. We wschodniej części ogrodzenia od strony parkingu zamontowano furtkę – wejście do czarodziejskiego lasu – tak aby rodzice mogli bezpiecznie odbierać dzieci bezpośrednio z ogrodu. Nad furtką wykonano pergolę, która stanowi podporę dla pnączy. Przy ogrodzeniu rosną bluszcze i powojniki oraz kwitnące krzewy. Przez nasz ogród prowadzą ścieżki wykonane z plastrów drewna, przy nich usytuowane są ławeczki. W ogrodzie znajdują się  kompostownik, budki lęgowe, karmniki oraz domki dla owadów. Owoce posadzonych drzew i krzewów całą zimę stanowią pokarm dla odwiedzających to miejsce zwierząt. Na terenie ogrodu posadzonych zostało około 60 drzew i krzewów różnych gatunków i około 230 sadzonek i cebulek bylin. Aby zapewnić odpowiednie warunki do ich rozwoju ogródek wyposażono w system nawadniający w oparciu o niewykorzystywaną studnię głębinową znajdującą się na terenie przedszkola. Wszystkie gatunki roślin oznakowano tabliczkami.

Koszt ogólny projektu to 36 025,00 zł; udział środków własnych 5 850,00 zł co stanowi 16,24 %.

Realizację projektu zakończono w październiku 2015 roku.

www.zainwestujwekologie.pl