W roku szkolnym 2014/2015 w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Osinkowo” był realizowany projekt

„EkoAkademia przedszkolaka – program edukacji ekologicznej
w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Osinkowo”

współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W ramach zadania zrealizowano:

wycieczki:

 • do Warszawy do CN Kopernik dla wszystkich grup wiekowych. W ramach pobytu w centrum naukowym wszystkie grupy (67 os) wzięły udział w zajęciach dydaktycznych z filmem interaktywnym „Zając Franek i gwiezdna przygoda”, zwiedzaniu planetarium. Wszystkie dzieci odwiedziły również salę „Bzz” – salę doświadczania świata.
 • do Rogowa – zwiedzanie arboretum oraz Muzeum Lasu i Drewna z przewodnikiem dla wszystkich grup wiekowych; dodatkowo grupa Starszaków i Zuchów (30 os) wzięła udział w warsztatach dydaktycznych „Z wizytą u przyjaciół drzew”, grupa Biedronek i Skrzatów (37 os) wzięła udział w warsztatach dydaktycznych „Kto pełza, lata i hasa po polskich lasach.
 • do Parku Jurajsko Botanicznego w Kołacinku – zwiedzanie Parku z przewodnikiem; wycieczka dla wszystkich grup wiekowych (67 osób),
 • do rezerwatu przyrody Kowaliki, zajęcia z leśnikiem „Rośliny chronione w naszym lesie”, dla wszystkich grup wiekowych (67 osób)
 • wycieczka do Centrum Ogrodniczego, w ramach pobytu zajęcia dydaktyczne „Sadzenie i pielęgnacja roślin”

konkursy:

 • „Leśny zielnik” – konkurs plastyczny dla grupy Starszaków i Zuchów na wykonanie zielników, które były pomocami dydaktycznymi podczas prowadzonych zajęć
 • „Ptasi domek” – konkurs modelarski dla grupy Skrzatów (również rodziców lub dziadków) na wykonanie karmnika lub budki lęgowej
 • „Wiosna w lesie” – konkurs fotograficzny dla grupy Biedronek (również rodziców lub dziadków)

inne działania:

 • wystawa prac konkursowych „Leśny zielnik”
 • wystawa prac modelarskich „Ptasi domek”
 • prezentacja fotografii „Wiosna w lesie”
 • spotkanie z leśnikiem podczas wycieczki do rezerwatu przyrody Kowaliki – zajęcia dydaktyczne z leśnikiem „Rośliny chronione w polskim lesie”
 • zajęcia dydaktyczne w przedszkolu prowadzone nieodpłatnie przez panią leśnik z Nadleśnictwa Grotniki
 • zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wolontariuszy dotyczące ptaków drapieżnych oraz gadów
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach podstawy programowej dotyczących środowiska przyrodniczego Polski z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu.
 • przedstawienie ekologiczne w wykonaniu Starszaków i Zuchów na zakończenie realizacji projektu pt. „O kłopotach leśnego krasnala”, które odbyło się na terenie przedszkola „Osinkowo”

Uzyskany efekt ekologiczny:

Wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej oraz wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u 67 wychowanków Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Osinkowo” w Głownie.

Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 9.157,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl