Rozstrzygnięcie wyboru ofert na wykonanie projektu budowlanego przedszkola.

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 08.03.2017 r. informujemy, że dokonano wyboru oferty na wykonanie projektu budowlanego Przedszkola w Szczawinie Dużym. Do postępowania przystąpiło 35 oferentów. Wszyscy spełnili warunki postępowania.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy:

Archisfera Inż. Arch. Kamila Chęcielewska,

ul. Janów 3T, 95-002 Smardzew

Oferta: 28 000,00 zł brutto