Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Stowarzyszenie „Prodesse” od 01.01.2018r  rozpoczęło realizację projektu:

Nowe perspektywy w Słonecznym kręgu Osinkowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.