Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Stowarzyszenie „Prodesse” rozpoczyna od 01.03.2016 realizację projektu
„Autostrada do samodzielności”,
w ramach Osi Priorytetowej IX.1.1 RPO Województwa Łódzkiego.

Dla kogo:

Projekt obejmuje wsparciem osoby niepełnosprawne:

  • w stopniu znacznym, bez względu na rodzaj niepełnosprawności
  • intelektualnie lub psychicznie, bez względu na stopień niepełnosprawności
  • z niepełnosprawnością sprzężoną, bez względu rodzaj i na stopień niepełnosprawności z powiatu zgierskiego, w wieku od 18 do ukończenia 34 roku życia

Co będzie się działo:

maj – lipiec 2016

MIESZKANIA TRENINGOWE:

Uczestnicy projektu zamieszkają w specjalnie dla nich wynajętych mieszkaniach wspomaganych – domach treningowych. Dzięki temu będą doskonalić umiejętności związane z samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego. W tym czasie będą mieli zapewnioną opiekę asystenta mieszkaniowego, którego zadaniem będzie codzienna pomoc w kształtowaniu prawidłowych nawyków i umiejętności niezbędnych w samodzielnym życiu: dbania o czystość, przygotowywania posiłków, dokonywania zakupów.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE:

 • w zakresie umiejętności intra i interpersonalnych,
 • trening finansowy,
 • trening umiejętności społecznych,
 • trening gospodarowania czasem.

Celem tych zajęć jest nabywanie lub dalsze rozwijanie umiejętności niezbędnych w trakcie realizacji aktywizacji zawodowej. W tym czasie również pedagog specjalny określi predyspozycje zawodowe uczestników oraz podzieli ich na 5 grup po 4-6 osób w celu skierowania na12 miesięczne staże zawodowe do zakładów pracy

sierpień 2016 – lipiec 2017

STAŻE ZAWODOWE

W trakcie odbywania staży zawodowych uczestnicy będą pod opieką trenerów pracy, którzy nauczą ich prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, z czasem powierzając zadania wymagające coraz większej samodzielności. W końcowym okresie trener pracy będzie pełnił wyłącznie zadania kontrolne. Uczestnicy otrzymają stypendium

Równolegle kontynuowany będzie trening mieszkaniowy, a zadaniem Uczestników będzie samodzielne utrzymanie domu (również oplata czynszu i mediów). Dla każdego uczestnika powstanie Indywidualny Plan Reintegracji, realizowany w trakcie projektu.

W trakcie odbywania staży uczestnicy otrzymają

 • stypendium stażowe
 • wsparcie trenera pracy
 • wsparcie asystentów mieszkaniowych, pracownika socjalnego, pedagoga w domach treningowych.

Harmonogram projektu:

Działanie: Termin: Miejsce:
Rekrutacja uczestników 01.03.2016 – 30.04.2016 Stowarzyszenie „Prodesse” ul. Sikorskiego 42, 95-015 Głowno, II piętro
Spotkanie informacyjne 28.04.2016 godz 16.00 Stowarzyszenie „Prodesse” ul. Sikorskiego 42, 95-015 Głowno, II piętro
Zakwaterowanie uczestników w domu treningowym 04.05.2016 – 05.05.2016 ul. Zielona 15, 95-015 Głowno,
Trening mieszkaniowy 06.05.2016 – 31.07.2016 ul. Zielona 15, 95-015 Głowno
Staże zawodowe, kontynuacja treningów mieszkaniowych 01.08.2016 – 31.07.2017 ul. Zielona 15, 95-015 Głowno
Termin na dostarczenie zaświadczenia z Urzędu Pracy o rejestracji jako osoba poszukująca pracy do 28.08.2017

KONTAKT
Telefon: 42 717 65 42
e-mail: prodesse@interia.pl
adres: ul. Sikorskiego 42, 95-015 Głowno (Przedszkole „Osinkowo”)