Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji psychospołecznych oraz aktywizacja społeczno-zawodowa 25 osób niepełnosprawnych w wieku od 18 do 35 lat z powiatów: zgierskiego, brzezińskiego, łowickiego oraz  łódzkiego wschodniego. Drogą do tego celu będzie przygotowanie uczestnika do samodzielności i samowystarczalności w życiu codziennym poprzez zamieszkanie w domu treningowym na okres 18 miesięcy. Treningi domowe rozwiną umiejętności psychospołeczne uczestników projektu  i utwierdzą ich w przekonaniu o możliwości wejścia na rynek pracy. W dalszej perspektywie nastąpi przywrócenie zdolności do aktywności społecznej i zatrudnienia. Przez część pobytu Uczestnicy będą musieli współfinansować prowadzenie domu treningowego, gospodarując pieniędzmi zarabianymi w ramach stażu zawodowego. Dzięki temu wezmą odpowiedzialność za własne życie i nauczą się funkcjonowania w społeczeństwie i miejscu pracy. W ten sposób projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

 

Termin realizacji projektu:  01.04.2018 – 31.12.2019

Wartość projektu: 1 581 917,18 zł

Kwota dofinansowania: 1 502 821,32  zł