Klub Seniora „Prodesse” powstał w czerwcu 2013 roku z inicjatywy uczestników projektu współfinansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Aktywizacji Społecznej Osób Starszych pt. „Nie liczę godzin i lat…” Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie „Prodesse” od listopada 2012 roku do czerwca 2013 roku. Członkami Klubu Seniora „Prodesse” są osoby starsze z terenu Miasta Głowna oraz sąsiednich gmin.

Głównym celem działalności Klubu jest aktywizacja i integracja osób starszych, a najważniejsze zadania to tworzenie nowych więzi społecznych, organizowanie wzajemnej pomocy, zapobieganie rosnącej przepaści między seniorami, a aktywnym młodym pokoleniem.

W Klubie Seniora „Prodesse” prowadzone są zajęcia mające na celu poprawę kondycji psychofizycznej poprzez:
– systematyczną aktywność ruchową,
– wycieczki,
– spotkania integracyjne,
– wspólne wyjazdy do kina, teatru, muzeum.