Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci niepełnosprawne w wieku 3-13 lat, zamieszkujące powiaty: zgierski, brzeziński, łowicki.

W celu przystąpienia do udziału w projekcie należy:

  • wypełnić formularz zgłoszeniowy
  • przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności
  • zaświadczenie lekarskie

Dokumenty można złożyć:

  • osobiście w siedzibie stowarzyszenia „Prodesse” Sikorskiego 42, 95-015 Głowno
  • mailowo na adres biuro@prodesse.org
  • lub pocztą na adres stowarzyszenia

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 42 717 65 42

 

Zakładka: Ogłoszenia i dokumenty do pobrania