AKTUALNE OFERTY PRACY

Stowarzyszenie „Prodesse” zatrudni pracownika na stanowisko psycholog w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Osinkowo” w Głownie (ogłoszenie z dnia 19.09.2017)

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne
 • doświadczenie w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
 • doświadczenie w prowadzeniu terapii psychologicznej dla dzieci
 • wysokie umiejętności interpersonalne

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie zajęć terapii psychologicznej dla podopiecznych przedszkola
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie przyczyn
 • badania diagnostyczne dzieci
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb
 • współorganizowanie zajęć dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych
 • udzielanie różnych form pomocy psychologicznej dzieciom realizującym indywidualny program
 • prowadzenie dokumentacji psychologicznej zgodnie z wytycznymi dyrektora placówki
 • współpraca z rodzicami i środowiskiem dzieci
 • współpraca z pozostałym zespołem specjalistów
 • uczestnictwo w radach pedagogicznych
 • inne wynikające z bieżących potrzeb

Oferujemy:

 • umowę o pracę (na zastępstwo) na pełen etat
 • pracę w zgranym zespole w miłej atmosferze
 • pomoc w zdobywaniu doświadczenia
 • wsparcie merytoryczne dotyczące dziecka niepełnosprawnego

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres biuro@prodesse.org

Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) „.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.


ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIE

we wrześniu 2017 zatrudniono:

nauczyciela wychowania przedszkolnego

wymagania:

 • kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • minimum roczne doświadczenie w pracy z dziećmi
 • obsługa komputera w stopniu co najmniej podstawowym
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami,
 • mile widziane ukończenie dodatkowych kursów

Oferujemy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy  (8h dziennie)

opiekuna dziecięcego do żłobka

wymagania:

 • kwalifikacje zgodne z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3
 • minimum roczne doświadczenie w pracy z dziećmi
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów

Oferujemy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy  (8h dziennie)

wychowawcy w placówce terapeutyczno opiekuńczej wsparcia dziennego dla dzieci niepełnosprawnych

 • wykształcenie zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • minimum 2 letnie doświadczenie w zawodzie
 • doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • mile widziane ukończone dodatkowe kursy i szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • umiejętność pracy z dziećmi w różnym wieku, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami

Oferujemy pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (5h dziennie) w godzinach 14-19.00

CV ze zdjęciem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy składać drogą mailową na adres: biuro@prodesse.org lub osobiście do biura stowarzyszenia.

 

W związku z realizacją projektów przeprowadzono postępowania ofertowe na następujące stanowiska:

2 wychowawców – zapytanie ofertowe z dnia 19.06.2017

Załączniki

1 opiekuna – zapytanie ofertowe z dnia 11.01.2017

Załączniki

1 opiekunazapytanie ofertowe z dnia 05.12.2016

Załączniki


Załączniki

Specjaliści:

Załączniki