Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Stowarzyszenie „Prodesse” od 01.04.2016 rozpoczęło realizację projektu:

Utworzenie specjalistycznej placówki terapeutyczno – opiekuńczej wsparcia dziennego

„Słoneczny krąg Osinkowo”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.