Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji psychospołecznych oraz aktywizacja społeczno-zawodowa 21 osób niepełnosprawnych intelektualnie lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Drogą do tego celu będzie przygotowanie uczestnika do samodzielności i samowystarczalności w życiu codziennym poprzez zamieszkanie w domu treningowym na okres 15 miesięcy. Treningi domowe rozwiną umiejętności psychospołeczne uczestników projektu  i utwierdzą ich w przekonaniu o możliwości wejścia na rynek pracy. W dalszej perspektywie nastąpi przywrócenie zdolności do aktywności społecznej i zatrudnienia. Przez część pobytu Uczestnicy będą musieli samodzielnie finansować prowadzenie domu treningowego, gospodarując pieniędzmi zarabianymi w ramach stażu zawodowego. Dzięki temu wezmą odpowiedzialność za własne życie i nauczą się funkcjonowania w społeczeństwie i miejscu pracy. W ten sposób projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

 

Termin realizacji projektu:  01.03.2016 – 31.08.2017
Wartość projektu: 1 184 907,64 zł
Kwota dofinansowania: 1 125 306,79  zł