Projekt współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie „Prodesse” rozpoczyna od 01.03.2016 realizację projektu

Autostrada do samodzielności”,

w ramach Osi Priorytetowej IX.1.1 RPO Województwa Łódzkiego.

Dla kogo:

Projekt obejmuje wsparciem osoby niepełnosprawne:

  • w stopniu znacznym, bez względu na rodzaj niepełnosprawności
  • intelektualnie lub psychicznie, bez względu na stopień niepełnosprawności
  • z niepełnosprawnością sprzężoną, bez względu rodzaj i na stopień niepełnosprawności

z powiatu zgierskiego, w wieku od 18 do ukończenia 34 roku życia

Co będzie się działo:

maj – lipiec 2016

MIESZKANIA TRENINGOWE:

Uczestnicy projektu zamieszkają w specjalnie dla nich wynajętych mieszkaniach wspomaganych – domach treningowych. Dzięki temu będą doskonalić umiejętności związane z samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego. W tym czasie będą mieli zapewnioną opiekę asystenta mieszkaniowego, którego zadaniem będzie codzienna pomoc w kształtowaniu prawidłowych nawyków i umiejętności niezbędnych w samodzielnym życiu: dbania o czystość, przygotowywania posiłków, dokonywania zakupów.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE:

  • w zakresie umiejętności intra i interpersonalnych,
  • trening finansowy,
  • trening umiejętności społecznych,
  • trening gospodarowania czasem.

Celem tych zajęć jest nabywanie lub dalsze rozwijanie umiejętności niezbędnych w trakcie realizacji aktywizacji zawodowej. W tym czasie również pedagog specjalny określi predyspozycje zawodowe uczestników oraz podzieli ich na 5 grup po 4-6 osób w celu skierowania na 12 miesięczne staże zawodowe do zakładów pracy.

sierpień 2016 – lipiec 2017

STAŻE ZAWODOWE

W trakcie odbywania staży zawodowych uczestnicy będą pod opieką trenerów pracy, którzy nauczą ich prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, z czasem powierzając zadania wymagające coraz większej samodzielności. W końcowym okresie trener pracy będzie pełnił wyłącznie zadania kontrolne. Uczestnicy otrzymają stypendium

Równolegle kontynuowany będzie trening mieszkaniowy, a zadaniem Uczestników będzie samodzielne utrzymanie domu (również oplata czynszu i mediów). Dla każdego uczestnika powstanie Indywidualny Plan Reintegracji, realizowany w trakcie projektu.

W trakcie odbywania staży uczestnicy otrzymaj

  • stypendium stażowe
  • wsparcie trenera pracy
  • wsparcie asystentów mieszkaniowych, pracownika socjalnego, pedagoga w domach treningowych.

KONTAKT

Telefon: 42 717 65 42

e-mail: prodesse@interia.pl

adres: ul. Sikorskiego 42, 95-015 Głowno (Przedszkole „Osinkowo”)