Zatrudnimy wychowawców i opiekunów do nowotworzonej świetlicy dla dzieci

Poszukujemy wychowawców i opiekunów do placówki terapeutyczno-opiekuńczej wsparcia dziennego dla dzieci.

Placówka powstała przy  Szkole podstawowej nr 2 w Głownie i będzie funkcjonować codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem zapraszamy do aplikowania

Więcej w zakładce: Oferty pracy

 

 

27-29 XII 2017 świetlica czynna od 8-16.00

Drodzy Rodzice,

z uwagi na dni wolne od zajęć szkolnych między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem zmieniono godziny pracy świetlicy terapeutycznej .

W dniach: 27.12.2017, 28,12.2017, 29,12.2017 świetlica będzie czynna w godz 8.00-16.00

Zajęcia indywidualne i grupowe będą się odbywać zgodnie z założeniami z wyjątkiem terapii psychologicznej (urlop psychologa)

Przypominamy o zgłaszaniu nieobecności dzieci

 

Poszukujemy psychologa

Stowarzyszenie „Prodesse” zatrudni pracownika na stanowisko psycholog w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Osinkowo” w Głownie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne
 • doświadczenie w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
 • doświadczenie w prowadzeniu terapii psychologicznej dla dzieci
 • wysokie umiejętności interpersonalne

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie zajęć terapii psychologicznej dla podopiecznych przedszkola
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie przyczyn
 • badania diagnostyczne dzieci
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb
 • współorganizowanie zajęć dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych
 • udzielanie różnych form pomocy psychologicznej dzieciom realizującym indywidualny program
 • prowadzenie dokumentacji psychologicznej zgodnie z wytycznymi dyrektora placówki
 • współpraca z rodzicami i środowiskiem dzieci
 • współpraca z pozostałym zespołem specjalistów
 • uczestnictwo w radach pedagogicznych
 • inne wynikające z bieżących potrzeb

Oferujemy:

 • umowę o pracę (na zastępstwo) na pełen etat
 • pracę w zgranym zespole w miłej atmosferze
 • pomoc w zdobywaniu doświadczenia
 • wsparcie merytoryczne dotyczące dziecka niepełnosprawnego

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres biuro@prodesse.org

Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) „.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.

Zatrudnimy nauczyciela przedszkola, opiekuna do żłobka oraz wychowawcę do świetlicy

Oferujemy zatrudnienie dla:

nauczyciela wychowania przedszkolnego

wymagania:

 • kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • minimum roczne doświadczenie w pracy z dziećmi
 • obsługa komputera w stopniu co najmniej podstawowym
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami,
 • mile widziane ukończenie dodatkowych kursów

Oferujemy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy  (8h dziennie)

opiekuna dziecięcego do żłobka

wymagania:

 • kwalifikacje zgodne z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3
 • minimum roczne doświadczenie w pracy z dziećmi
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów

Oferujemy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy  (8h dziennie)

wychowawcy w placówce terapeutyczno opiekuńczej wsparcia dziennego dla dzieci niepełnosprawnych

 • wykształcenie zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • minimum 2 letnie doświadczenie w zawodzie
 • doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • mile widziane ukończone dodatkowe kursy i szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • umiejętność pracy z dziećmi w różnym wieku, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami

Oferujemy pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (5h dziennie) w godzinach 14-19.00

 

CV ze zdjęciem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy składać drogą mailową na adres: biuro@prodesse.org lub osobiście do biura stowarzyszenia.

 

 

Zatrudnimy wychowawców do placówki Słoneczny Krąg Osinkowo

Zatrudnimy wychowawców do specjalistycznej placówki terapeutyczno-opiekuńczej wsparcia dziennego „Słoneczny krąg „Osinkowo” w Głownie. Na oferty czekamy do 29.06.2017r.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub pokrewne (zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
 2. Minimum 2 letnie doświadczenie w zawodzie
 3. Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 1. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 2. Mile widziane ukończone dodatkowe kursy i szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.

Informacje o zatrudnieniu

 1. Czas pracy: dni robocze w godzinach 14.00-19.00
 2. Podstawa zatrudnienia: umowa cywilno-prawna lub umowa o pracę
 3. Wymiar czasu pracy: 5/8 etatu lub na odpowiadającą liczbę godzin w przypadku umowy cywilno-prawnej
 4. Do zadań Wychowawcy będzie należało:
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w oparciu o metody arteterapii i terapii zajęciowej
  • prowadzenie zajęć rekreacyjno – ruchowych na świeżym powietrzu
  • pomoc w odrabianiu prac domowych starszym dzieciom
  • prowadzenie zajęć przy użyciu nowoczesnych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
  • zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w trakcie pobytu w placówce
  • prowadzenie dziennika zajęć oraz listy obecności uczestników zgodnie z ustalonym wzorem
  • prowadzenie innej dokumentacji wychowawcy zgodnie z wytycznymi projektu i dyrektora placówki
  • ewaluacja zajęć (na bieżąco)
  • współpraca z rodzicami i środowiskiem uczestników projektu
  • współpraca z pozostałym zespołem specjalistów
  • uczestnictwo w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego
  • inne wynikające z bieżących potrzeb

Prosimy o przesyłanie swoich aplikacji zgodnie z zamieszczonymi na stronie wzorami dokumentów

Załączniki

Rozstrzygnięcie wyboru ofert na wykonanie projektu budowlanego przedszkola.

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 08.03.2017 r. informujemy, że dokonano wyboru oferty na wykonanie projektu budowlanego Przedszkola w Szczawinie Dużym. Do postępowania przystąpiło 35 oferentów. Wszyscy spełnili warunki postępowania.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy:

Archisfera Inż. Arch. Kamila Chęcielewska,

ul. Janów 3T, 95-002 Smardzew

Oferta: 28 000,00 zł brutto

Poszukujemy opiekuna dzieci niepełnosprawnych

Poszukujemy opiekuna dzieci niepełnosprawnych w placówce terapeutyczno-opiekuńczej wsparcia dziennego „Słoneczny krąg „Osinkowo” w Głownie. Na oferty czekamy do 20.02.2016r.

POSZUKUJEMY OPIEKUNA DO PLACÓWKI „SŁONECZNY KRĄG OSINKOWO” Poszukujemy opiekuna do placówki „Słoneczny krąg Osinkowo”

Zatrudnimy pracownika na stanowisko opiekuna w do specjalistycznej placówki terapeutyczno-opiekuńczej wsparcia dziennego „Słoneczny krąg „Osinkowo” w Głownie. Na oferty czekamy do 12.12.2016r.

Wymagania:

 1. Wykształcenie minimum średnie
 2. Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub pracy z osobami niepełnosprawnymi
 3. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 4. Mile widziane ukończone dodatkowe kursy i szkolenia z zakresu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym

 

Zakres wykonywanych zadań:

  • Pomoc wychowawcy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
  • Pomoc wychowawcy w prowadzeniu zajęć rekreacyjno – ruchowych na świeżym powietrzu
  • Podawanie posiłków dzieciom przygotowanych i dostarczonych przez firmę cateringową
  • Obsługa i utrzymanie w czystości rozdzielni posiłków
  • Dbałość o porządek w salach
  • Pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych
  • Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w trakcie pobytu w placówce
  • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi projektu i kierownika placówki

Więcej informacji w zakładce oferty pracy.

ZATRUDNIMY OPIEKUNA

Stowarzyszenie „Prodesse” zatrudni pracownika na stanowisko opiekuna w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Osinkowo” w Głownie.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie (preferowane wykształcenie wyższe – pedagogiczne lub pokrewne),
 • doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • wysokie umiejętności interpersonalne,

Zakres wykonywanych zadań:

 • pomoc nauczycielowi w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych
 • uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci
 • podawanie posiłków oraz sprzątanie po posiłku
 • przygotowywanie pomocy dydaktycznych
 • doraźne czynności porządkowe w salach i innych pomieszczeniach
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat (godziny pracy 6.30-14.30 lub 10.00-18.00)
 • pracę w zgranym zespole w miłej atmosferze
 • pomoc w zdobywaniu doświadczenia

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem wraz z listem motywacyjnym na adres biuro@prodesse.org

Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) „.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.

POŻEGNANIE

3.08.2016 r., przepełnieni wielkim smutkiem pożegnaliśmy naszą Panią Dyrektor, śp. Aleksandrę Ogłozę. Jej śmierć, tak przedwczesna i niespodziewana pozostawiła  w wielkim smutku nie tylko rodzinę, ale również pracowników, dzieci i rodziców naszego przedszkola.

Dziękujemy rodzicom i dzieciom, wszystkim przyjaciołom i sympatykom „Osinkowa”, że tak licznie i pięknie pożegnali Panią Olę. Było to wspólne podziękowanie za całe dobro, które pozostawiła nam wszystkim.

Zarząd Stowarzyszenia „Prodesse” informuje, że wszystkie dotychczas podjęte działania są kontynuowane . Przedszkole „Osinkowo” pracuje zgodnie z planem. Obowiązki dyrektora placówki pełni wiceprezes zarządu Agnieszka Łaska. Zgodnie z harmonogramem działa również Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Słoneczny Krąg Osinkowo”.