Realizacja projektu wydłużona do 10.2019r

Drodzy Rodzice!!

informujemy że projekt pt; Utworzenie specjalistycznej placówki terapeutyczno – opiekuńczej wsparcia dziennego „Słoneczny krąg Osinkowo”, został wydłużony do 31.10.2019r.

W związku z powyższym zajęcia na świetlicy w „Osinkowie” będą się odbywały tak jak do tej pory. W niewielkim stopniu ulegną zmianie plany terapii (otrzymacie Państwo informacje z terminami zajęć).

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką zajęć prowadzoną na świetlicy:

Pobierz harmonogram zajęć

 

 

 

Praca świetlicy Słoneczny Krąg Osinkowo w okresie świątecznym

DRODZY RODZICE !!!

 Informujemy, że Świetlica Słoneczny Krąg „Osinkowo” będzie czynna:

– 24.12.2018 roku w godzinach 9.00 – 14.00

– 27.12.2018 roku w godzinach 9.00 – 14.00

– 28.12.2018 roku w godzinach 9.00 – 14.00

– 31.12.2018 roku w godzinach 9.00 – 14.00

Bardzo prosimy o pisemne potwierdzenie obecności dzieci w wyżej wymienionych dniach (listy obecności dzieci  u wychowawców)

 Dziękujemy !!!

 

Harmonogramy zajęć na świetlicy w Osinkowie

Dla zainteresowanych udostępniamy tygodniową tematykę zajęc oraz harmonogram dnia na świetlicy terapeutycznej w Osinkowie

tygodniowa tematyka zajęć

harmonogram dnia

 

Poszukujemy opiekuna do świetlicy terapeutycznej

Zatrudnimy opiekuna do placówki terapeutyczno-opiekuńczej wsparcia dziennego dla dzieci

wymagania

 • wykształcenie minimum średnie zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (ukończoną szkołę przygotowującą w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne)
 • doświadczenie w pracy z dziećmi w tym z dziećmi niepełnosprawnymi
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • umiejętność pracy z dziećmi w różnym wieku, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami

Zakres wykonywanych zadań:

 • Pomoc wychowawcy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Podawanie posiłków dzieciom przygotowanych i dostarczonych przez firmę cateringową
 • Obsługa i utrzymanie w czystości pomieszczeń
 • Pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w trakcie pobytu w placówce
 • Prowadzenie dokumentacji zgodnie z wytycznymi projektu i kierownika placówki

Oferujemy:

 • umowę o pracę na część etatu: 2/8 (godziny pracy: 14-19.00 – dwa razy w tygodniu)
 • pracę w zgranym zespole w miłej atmosferze
 • pomoc w zdobywaniu doświadczenia

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres biuro@prodesse.org

Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) „.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.

Poszukujemy asystenta osoby niepełnosprawnej

Stowarzyszanie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse” poszukuje asystenta osobistego osób niepełnosprawnych.

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Minimum roczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego,
 • Osoby bez adekwatnego doświadczenia, które odbyły minimum  60-godzinne szkolenie asystenckie,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • Prawo jazdy kat. B (preferowane).

 

Do zadań asystenta osobistego osób niepełnosprawnych będzie należało wsparcie uczestników projektu w trakcie jego trwania, a w szczególności:

  • wsparcie w codziennych czynnościach takich jak gotowanie, pranie, utrzymanie czystości, drobne prace konserwacyjne w domu treningowym,
  • bieżąca pomoc w sprawach zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne, wynikających z ich indywidualnych potrzeb,
  • współpraca z pracownikiem socjalnym podczas treningów mieszkaniowych,
  • pomoc w pokonywaniu barier związanych z usamodzielnianiem uczestników projektu,
  • współtworzenie indywidualnych planów reintegracji oraz innej dokumentacji związanej z projektem,
  • udział w spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego,
  • współpraca z rodzicami i środowiskiem uczestników projektu,
  • inne wynikające z  bieżących potrzeb .

 

Oferujemy umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Miejsce pracy: Głowno

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres: rosinska@prodesse.org

 

1 % dla Osinkowa

Swój 1% podatku możesz przeznaczyć na podopiecznych Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Osinkowo”.

W formularzu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38) wpisz numer:
KRS 0000338389

W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” podaj:
10337– Grupa OPP – OSINKOWO

Pamiętaj by w zeznaniu podatkowym zaznaczyć pole „Wyrażam zgodę”.

Więcej na stronie: http://prodesse.org/przekaz-1-podatku/

Zatrudnimy wychowawców i opiekunów do nowotworzonej świetlicy dla dzieci

Poszukujemy wychowawców i opiekunów do placówki terapeutyczno-opiekuńczej wsparcia dziennego dla dzieci.

Placówka powstała przy  Szkole podstawowej nr 2 w Głownie i będzie funkcjonować codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Osoby zainteresowane zatrudnieniem zapraszamy do aplikowania

Więcej w zakładce: Oferty pracy

 

 

27-29 XII 2017 świetlica czynna od 8-16.00

Drodzy Rodzice,

z uwagi na dni wolne od zajęć szkolnych między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem zmieniono godziny pracy świetlicy terapeutycznej .

W dniach: 27.12.2017, 28,12.2017, 29,12.2017 świetlica będzie czynna w godz 8.00-16.00

Zajęcia indywidualne i grupowe będą się odbywać zgodnie z założeniami z wyjątkiem terapii psychologicznej (urlop psychologa)

Przypominamy o zgłaszaniu nieobecności dzieci

 

Poszukujemy psychologa

Stowarzyszenie „Prodesse” zatrudni pracownika na stanowisko psycholog w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym „Osinkowo” w Głownie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne
 • doświadczenie w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
 • doświadczenie w prowadzeniu terapii psychologicznej dla dzieci
 • wysokie umiejętności interpersonalne

Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenie zajęć terapii psychologicznej dla podopiecznych przedszkola
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie przyczyn
 • badania diagnostyczne dzieci
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb
 • współorganizowanie zajęć dydaktycznych dla dzieci niepełnosprawnych
 • udzielanie różnych form pomocy psychologicznej dzieciom realizującym indywidualny program
 • prowadzenie dokumentacji psychologicznej zgodnie z wytycznymi dyrektora placówki
 • współpraca z rodzicami i środowiskiem dzieci
 • współpraca z pozostałym zespołem specjalistów
 • uczestnictwo w radach pedagogicznych
 • inne wynikające z bieżących potrzeb

Oferujemy:

 • umowę o pracę (na zastępstwo) na pełen etat
 • pracę w zgranym zespole w miłej atmosferze
 • pomoc w zdobywaniu doświadczenia
 • wsparcie merytoryczne dotyczące dziecka niepełnosprawnego

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres biuro@prodesse.org

Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) „.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane aplikacje.

Zatrudnimy nauczyciela przedszkola, opiekuna do żłobka oraz wychowawcę do świetlicy

Oferujemy zatrudnienie dla:

nauczyciela wychowania przedszkolnego

wymagania:

 • kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 • minimum roczne doświadczenie w pracy z dziećmi
 • obsługa komputera w stopniu co najmniej podstawowym
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami,
 • mile widziane ukończenie dodatkowych kursów

Oferujemy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy  (8h dziennie)

opiekuna dziecięcego do żłobka

wymagania:

 • kwalifikacje zgodne z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3
 • minimum roczne doświadczenie w pracy z dziećmi
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów

Oferujemy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy  (8h dziennie)

wychowawcy w placówce terapeutyczno opiekuńczej wsparcia dziennego dla dzieci niepełnosprawnych

 • wykształcenie zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • minimum 2 letnie doświadczenie w zawodzie
 • doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • mile widziane ukończone dodatkowe kursy i szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
 • wysokie umiejętności komunikacyjne
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • umiejętność pracy z dziećmi w różnym wieku, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami

Oferujemy pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (5h dziennie) w godzinach 14-19.00

 

CV ze zdjęciem oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy składać drogą mailową na adres: biuro@prodesse.org lub osobiście do biura stowarzyszenia.